•  090 xxxx xxx - 
  •  contact@domain.com
  •  Địa chỉ cơ quan

Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội

Cầu Đồng Răm nằm trên Km 413+197 thuộc huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Sau một thời gian dài khai thác, cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng và xuất hiện các hư hỏng, có khả năng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

  • Tên công trình:             Sửa chữa khe co giãn cầu Đồng Răm.
  • Địa điểm xây dựng:    Cầu Đồng Răm, Km 413+197, đường Hồ Chí Minh, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
  • Loại cấp công trình:    Công trình giao thông đường bộ.
  • Chủ đầu tư:                  Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội.
  • Đại diện chủ đầu tư:  Ban quản lý dự án duy tu hạ tầng.
  • Hạng mục thi công (thi công trực tiếp): Cung cấp vật liệu và thi công trực tiếp khe co giãn lèn Asphalt.
  • Tiến độ thi công:        4 ngày.
Thư viện ảnh:
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Sửa chữa, gia cường cầu Đồng Răm, thành phố Hà Nội
Hỗ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ KINH DOANH
Mr. Quynh
096 386 9686
: hoangquynh.gtvt@gmail.com
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Ms.Thủy
0162 96 12345
: truongthuy.gtvt@gmail.com